Reiseliv

Nordic Gruppen har interesser i flere reiselivsbedrifter/-prosjekter i landsdelen og bidrar på denne måten til styrking og utvikling av nord-norsk reiseliv. Gjennom selskapet Arctic Sport AS som eies 51% av Nordic Gruppen har gruppen interesser i følgende selskaper:

Arctic Race

Alpint VM 2027

Arctic Hike

Uteliv / restaurant

Gründer Tromsø

Thors Harstad

Torvet 3

SITAT Bar

Brasseri Alo