Reiseliv

Vi er levende engasjert i arrangementsutvikling i regionen og har derfor interesser i flere reiselivsbedrifter og prosjekter. Dette er vårt bidrag til styrking og utvikling av nordnorsk reiseliv. Gjennom selskapet Arctic Sport AS som eies 51% av Nordic Gruppen har gruppen interesser i følgende selskaper:

Arctic Race

Alpint VM 2029

The Arctic Run

Arctic Hike

Uteliv / restaurant

Gründer Tromsø

Besøk Gründer Tromsø

Thors Harstad

Besøk Thors