Prostneset Tromsø

september 7th, 2015

Kontorbygg på Prostneset i Tromsø!

 

Se området på KARTET her.

Besøk stedets egen nettside HER

 

Unikt kontorbygg på Prostneset i Tromsø, under prosjektering. Ferdigstilles 1.april 2018.

 

Kontorbygget «Amundsengården»ligger midt i bybildet i Tromsø, inntil Prostneset Terminal, og med ansiktet til Roald Amundsens Plass. Her er nær avstand til alle byens faciliteter, buss- og båtforbindelse, hoteller, kjøpesenter og kommune- og fylkesforvaltning. Interesserte leietakere kan ta kontakt her. Mer informasjon finnes på hjemmesidene til Prostneset; www.prostneset.no.

Inngang vil være mot Roald Amundsens Plass, men det åpnes for direkte adgang til ny passasjerterminal.

 

Areal

Bygget er på totalt 2800 m2 fordelt på 3 etasjer a ca. 950 m2. Arealene har stor fleksibilitet, og kan i stor grad tilpasses slik leietaker ønsker. Det er lav andel fellesareal.

 

Profilering

Med «ansiktet mot byen» og direkte tilknytning til havnen, vil bygget ha svært gode utendørs profileringsmuligheter.

 

Leietakeforhold

Nybygget har moderne og spennende arkitektur med stor vekt på energi- og miljøvennlige løsninger. Bygget får en flott utforming med lyse arbeidsplasser med god arealeffektivitet og fleksibilitet.

Ideelt plass for 1-6 leietakere med fra 500-2800 m2, gjerne med relatert virksomhet. Bygget og lokalene planlegges med høy standard, og planløsninger tilpasses leietaker, enten dette er åpent landskap, cellekontorer, fellesrom, eller en kombinasjon av disse.

Det legges opp til store og lyse lokaler med fellesfunksjoner, heis, trapperom, lagre, datarom mm lagt til midten av bygget. Kontorene vil få flotte utsiktsforhold mot park og  hav.

 

Arkitektur

Bygget er designet av Spacegroup som bl.a. også har tegnet bygg som Biennalen i Rotterdam, nye biblioteket i Helsinki og Luftfartstilsynets bygg i Bodø.

 

Parkering

Parkering er mulig, og vi er behjelpelig med å etablere kontakt med for eksempel Tromsø parkering.

 

Tekniske spesifikasjoner

  • Det bygges iht TEK 10
  • Energimerking B eller høyere
  • 3 etasjer med ca 950 m2 pr. etasje
  • Høy IT standard, bl.a. cat 6 fiberløsning
  • Leietaker(e) kan få tilpasset lokalene etter egne behov, for eksempel ved behov for mer enn en etasje

 

Ferdigstillelse

Bygget er planlagt ferdigstilt sammen med Prostneset Terminal primo 2018.

Interessert?

 

Kontakt oss på mail.

 

Terminal ute Prostneset natt  Kart Prostneset final image_copy right_Tegmark og Space Group_rev1 Amundsengården fra OB 0614